Kontakt

e-mail: vnatsin@v-statik.sk
Mobil:  00421 (0)907 482 937
po-pia: 08:00 - 17.00

Naše služby

Výrobná dokumentácia prefabrikovaných betónových a oceľových prvkov pozemných a dopravných stavieb

Statika stavebných konštrukcií pre všetky stupne projektovej dokumentácie

Návrhy opláštenia strešných a obvodových konštrukcií

Kompletné služby pre investorov

Geotechnické konštrukcie

Projekcia pozemných stavieb pre všetky stupne projektovej dokumentácie

Stavebný dozor

Realizácie drobných a jednoduchých stavieb

Výrobná dokumentácia prefabrikovaných betónových a oceľových prvkov pozemných a dopravných stavieb

- Vypracovanie podrobnej výrobnej dokumentácie jednotlivých prvkov betónových prefabrikovaných konštrukcií:

- montážne výkresy
- výkresy tvarov
- výkresy výstuže
- výkresy detailov
- výkresy spojovacích prvkov , oceľových kovaní a ložísk

- Vypracovanie podrobnej výrobnej dokumentácie jednotlivých prvkov oceľových konštrukcií:

- zostavné výkresy
- výkresy jednotlivých dielcov
- výkresy položiek
- výkazy spojovacích prvkov, dielcov, položiek a materiálu
- NC súbory

hore
Výrobná dokumentácia prefabrikovaných betónových a oceľových prvkov pozemných a dopravných stavieb
Statika stavebných konštrukcií pre všetky stupne projektovej dokumentácie

Statika stavebných konštrukcií pre všetky stupne projektovej dokumentácie

- Vypracovanie statický posudkov a projektovej dokumentácie monolitických, murovaných,  drevených , oceľových a prefabrikovaných konštrukcií pre:

- územné konanie

- stavebné konanie

- realizáciu stavieb

- dielenskú výrobu

Návrhy opláštenia strešných a obvodových konštrukcií

- Komplexná dokumentácia opláštenia fasád a striech:

- dielenská dokumentácie jednotlivých prvkov

- detaily kotvenia

- výkaz spojovacieho materiálu

hore
Návrhy  opláštenia strešných a obvodových konštrukcií
Kompletné služby  pre investorov

Kompletné služby pre investorov

                - predbežný návrh konštrukcií

                - optimalizácie nosných a nenosných prvkov

                - podklady pre vypracovanie cenových ponúk

                - inžinierska činnosť

                - 3D modelovanie

                - vypracovanie komplexnej dokumentácie pre statiku a architektúru

                - realizácie stavieb

Geotechnické konštrukcie

                - Plošné a hĺbkové základové konštrukcie

                - Oporné konštrukcie

                - Pažiace a tesniace konštrukcie

                - Kotevné systémy

hore
Geotechnické konštrukcie
Projekcia pozemných stavieb pre všetky stupne projektovej dokumentácie

Projekcia pozemných stavieb pre všetky stupne projektovej dokumentácie

- Vypracovanie návrhov a štúdií

- Vypracovanie projektovej dokumentácie monolitických, murovaných,  drevených , oceľových a prefabrikovaných konštrukcií pre:

- územné konanie

- stavebné konanie

- realizáciu stavieb

Stavebný dozor

- Stavebný dozor pre pozemné , dopravné a inžinierske stavby

hore
Stavebný dozor
Realizácie drobných a jednoduchých stavieb

Realizácie drobných a jednoduchých stavieb

- V spolupráci s našimi partnermi zabezpečíme realizáciu 

                - drobných stavieb

                - rodinných domov

                - rekonštrukcií bytov