Kontakt

e-mail: vnatsin@v-statik.sk
Mobil:  00421 (0)907 482 937
po-pia: 08:00 - 17.00

Projekt: Vaillant, Senica
Generálny dodávateľ: Goldbeck s.r.o.
Miesto stavby: Senica
Čas realizácie: 2022/2023
Stupeň dokumentácie: Výrobná dokumentácia prefabrikovaných prvkov, oceľových konštrukcií a opláštenia.
Rozmer konštrukcie: 505,0m x 200,0m
Zastavaná plocha: 90 000 m2
Objem prefabrikovaných konštrukcií: 11 805,0 m3

Hlavná nosná konštrukcia je tvorená betónovými prefabrikovanými prvkami.

Zvislé nosné konštrukcie: 

Prefabrikované stĺpy doplnené požiarnymi stenami a prefabrikovanými stenami v mieste mostíkov a schodísk.

Vodorovné konštrukcie: 

Väznice na rozpon 20m a 24m ukladané kĺbovo na väzníky rozponu 20m a 24m a na konzoly stĺpov.

Stropné konštrukcie sú tvorené prievlakmi, na ktoré sú ukladané spirolly.

Založenie:

 Veľko priemerové pilóty doplnené základovými pásmi.

Ak Vás zaujala naša práca, neváhajte nás kontaktovať. Napíšte nám

Kontaktujte nás