Kontakt

e-mail: vnatsin@v-statik.sk
Mobil:  00421 (0)907 482 937
po-pia: 08:00 - 17.00

spať na Referencie

Priemyselný park Ferovo - Vranov nad Topľou

spať na Referencie
Projekt: Priemyselný park Ferovo - Vranov nad Topľou
Generálny dodávateľ: GOLDBECK Slovensko s.r.o
Miesto stavby: Vranov nad Topľou
Čas realizácie: 2023/2024
Stupeň dokumentácie: Výrobná dokumentácia prefabrikovaných prvkov a oceľových konštrukcií
Rozmer konštrukcie: 216,0m x 129,0m
Zastavaná plocha: 28 300 m2
Objem prefabrikovaných konštrukcií: 2707,0 m3

Hlavná nosná konštrukcia je tvorená betónovými prefabrikovanými prvkami.

Zvislé nosné konštrukcie: 

Prefabrikované stĺpy doplnené požiarnymi a fasádnymi stenami. V mieste schodísk prefabrikované stĺpy doplnené prefabrikovanými stenami.

Vodorovné konštrukcie: 

Väznice na rozpon 12m, 9m a 6,5m ukladané kĺbovo na väzníky rozponu 24m a na konzoly stĺpov.

Stropné konštrukcie sú tvorené prievlakmi, na ktoré sú ukladané spirolly.

Založenie:

Veľko priemerové pilóty doplnené základovými pásmi.

Ak Vás zaujala naša práca, neváhajte nás kontaktovať. Napíšte nám

Kontaktujte nás