Kontakt

e-mail: vnatsin@v-statik.sk
Mobil:  00421 (0)907 482 937
po-pia: 08:00 - 17.00

spať na Referencie

Priemyselný park DC33.2, Sereď

spať na Referencie
Projekt: Priemyselný park DC33.2, Sereď
Generálny dodávateľ: Goldbeck s.r.o.
Miesto stavby: Sereď
Čas realizácie: 2021/2022
Stupeň dokumentácie: Výrobná dokumentácia prefabrikovaných prvkov, oceľ. konštrukcií a oplášťenia
Rozmer konštrukcie: 290,0m x 150,0m
Zastavaná plocha: 43 100 m2
Objem prefabrikovaných konštrukcií: 4500 m3

Hlavná nosná konštrukcia je tvorená betónovými prefabrikovanými prvkami.

Zvislé nosné konštrukcie:

Prefabrikované stĺpy doplnené prefabrikovanými stenami v mieste mostíkov a deliacich stien.

Vodorovné konštrukcie:

Väznice na rozpon 24m ukladané kĺbovo na väzníky rozponu 18m a na konzoly stĺpov.

Stropné konštrukcie sú tvorené prievlakmi, na ktoré sú ukladané spirolly.

Založenie:

Veľko priemerové pilóty doplnené základovými pásmi.

Ak Vás zaujala naša práca, neváhajte nás kontaktovať. Napíšte nám

Kontaktujte nás