Kontakt

e-mail: vnatsin@v-statik.sk
Mobil:  00421 (0)907 482 937
po-pia: 08:00 - 17.00

Projekt: CTP ŽILINA AIRPORT_ZAR8
Generálny dodávateľ: CTP Alpha SK s.r.o.
Miesto stavby: Dolný Hričov
Čas realizácie: 2023
Stupeň dokumentácie: Stavebné povolenie, realizačný projekt prefabrikovaných prvkov a oceľových konštrukcií, výrobná dokumentácia prefabrikovaných prvkov
Rozmer konštrukcie: 64,0m x 30,0m
Zastavaná plocha: 2000 m2
Objem prefabrikovaných konštrukcií: 275,0 m3
Hmotnosť oceľovej konštrukcie: 23 ton

Hlavná nosná konštrukcia je tvorená betónovými prefabrikovanými prvkami.

Zvislé nosné konštrukcie: 

Prefabrikované stĺpy . V mieste schodísk prefabrikované stĺpy doplnené prefabrikovanými stenami.

Vodorovné konštrukcie: 

Väznice na rozpon 18m, 12m, 9m a 8m  ukladané kĺbovo na väzníky a na konzolu stĺpa, rozponu 12m a 6m.

Stropné konštrukcie sú tvorené prievlakmi, na ktoré sú ukladané spirolly.

Založenie:

Veľko priemerové pilóty doplnené základovými pásmi.

Ak Vás zaujala naša práca, neváhajte nás kontaktovať. Napíšte nám

Kontaktujte nás